Pil som visar att du kan bläddra tillbaka
Tillbaka

Stadsplanering

Staden och stadsplanering

Ikon sm symboliserar en mikrofon
Avsnitt
17
Ikon som symboliserar en kalender
April 11, 2014

I det här avsnittet av podcasten Staden har vi bjudit in kulturgeografen Sara Westin för att analysera stadsplanerandet.

I det här avsnittet av podcasten Staden har vi bjudit in kulturgeografen Sara Westin för att lägga själva stadsplanerandet på analyssoffan. Stadsplaner lägger ut sina nät över platser för att skapa någon sorts ordning. Stadsplaner blir till i avståndet mellan idé och verklighet. Vi tar oss från rutnätets Manhattan, den mest ikoniska stadsplanen av alla, till den avbrutna stadsplanen i Örestaden utanför Köpenhamn. I båda fallen fanns idéer och drivkrafter bakom planerna. Manhattan är den ekonomiska stadens själva essens och Örestaden är privat-public-samarbetets stadsplan. Det offentligas tilltro till de privata marknadskrafterna. Det har skapat en märklig plats.Språket är ett av de sätt vi har för att föra över idéer till verkligheten. Men ordens betydelse förändras och en del ord kan till och med betyda flera saker beroende på vem du är. Vad betyder det att en stad är trygg? För vem är den trygg? Och kan jakten på trygghet bli till oro för den som ska förändra sin livsmiljö för att öka tryggheten?Och så pratar vi om ryslighet. Eller "unheimlich" som Freud kallade det. Det där glappet mellan dig och något okänt. Freud upplevde det när han gick vilse i Genua men kom tillbaka till samma plats tre gånger. Platsen var både bekant men samtidigt var han ju vilse. Vi hittar känslan i den nybyggda Örestaden och kanske på något vis i allt nybyggt, från skinande gallerior till vattennära livsstilsstäder, som vill utplåna historien, tränga bort den.

No items found.
Lyssna på
Spotify
Lyssna på
Podcaster