Pil som visar att du kan bläddra tillbaka
Tillbaka

Amerikaresan

Inför Amerikaresan: Baltimore bortom rubrikerna

Ikon sm symboliserar en mikrofon
Avsnitt
40
Ikon som symboliserar en kalender
May 21, 2015

I det här avsnittet av podcasten hör vi Per Juhlin läsa de tre första kapitlen i Håkan Forsells bok Bebodda platser.

I det här avsnittet av podcasten hör vi Per Juhlin läsa de tre första kapitlen i Håkan Forsells bok Bebodda platser – studier av vår urbana samtidshistoria.Håkan berättar:Jag ville ge en bild av de första intryck man kan få när man börjar studera en stad som Baltimore.Den senaste tiden har Baltimore figurerat i rubriker och på löpsedlar, våldsamma demonstrationer och kravaller har rasat på gatorna i de fattigare delarna av staden och har för världens ögon blivit en skådeplats för polisvåld, rasism och till synes oöverstigliga samhällsklyftor. Sanningen är dock alltid både mer komplex och mer konkret än vad nyhetsmedia ofta kan förmedla.Den stad jag lärde känna var ett kämpande samhälle, där människor och organisationer kunde göra stora uppoffringar för att bygga en fungerande, hoppfull stad som inte skulle kännetecknas av ras- eller klassmässiga gränser och spänningar.Men allt som oftast kom förväntningarna och insatserna på skam. En våldsam vålnad tycktes vilja väcka motsättningar till liv. Jag försökte förstå vad det handlade om.Hur den där småstadsliknande atmosfären med sina täta radhuslängor, där främlingar hälsade på mig på gatan med ett how do you do? – på ett ögonblick kunde förvandlas till den kallaste och mest hotfulla ruinen i hela USA.- - -Bebodda platser – Studier av vår urbana samtidshistoria (Arkitektur förlag) kan ni köpa härhttp://webbshop.arkitektur.se/shop/product/bebodda-platser--hakan-forsell?tm=Eller som e-bok härhttp://www.adlibris.com/se/e-bok/bebodda-platser-9789186050856

No items found.
Lyssna på
Spotify
Lyssna på
Podcaster