Pil som visar att du kan bläddra tillbaka
Tillbaka

Helsingfors

Identitet och speglingar

Ikon sm symboliserar en mikrofon
Avsnitt
13
Ikon som symboliserar en kalender
February 13, 2014

I Helsingfors byggs nya stadsdelar lika intensivt som i början av 1900-talet.

I Helsingfors byggs nya stadsdelar lika intensivt som i början av 1900-talet. Runt stadskärnan exploateras vattenlägen, gamla industri- och hamnområden görs om för täta bostadskvarter.  Helsingfors har inte dragit sig för det storskaliga. Men det lurar en osäkerhet runt hörnet: Vad är nästa steg när befolkningen blir äldre och gamla Nokia har sålts till Microsoft? Vad ska fylla luckan som samtiden hotar lämna efter sig? En monumental centrumförskjutning till Böle? Eller ett nytt Guggenheimmuseum?Helsingfors är också en vattenspegling av Sverige och särskilt Stockholm – en förbindelse som en gång var stark. Författare och konstnärer bytte radikala idéer och upplevelser – på samma språk – i Helsingfors. I dag är det ryska och estniska inflytandet mer närvarande. Vi reste till ett Helsingfors som så ofta har präglats av identitetsfrågor, förknippade med form och modernitet. Och vi bjöd in kulturskribenten Annina Rabe att prata om litteratur och allvarsamhet i den finska huvudstaden.

No items found.
Lyssna på
Spotify
Lyssna på
Podcaster