Pil som visar att du kan bläddra tillbaka
Tillbaka

Böcker

Städer och böcker

Ikon sm symboliserar en mikrofon
Avsnitt
20
Ikon som symboliserar en kalender
May 22, 2014

Att se på städer är ett ständigt ifrågasättande av vad man trodde att man visste.

Att se på städer är ett ständigt ifrågasättande av vad man trodde att man visste. I det här avsnittet av podcasten staden har vi – i det här avsnittet Dan Hallemar och kulturgeografen Sara Westin – använt böcker och texter som böjer och bråkar med oss. "Reconsidering Jane Jacobs" omvärderar stadsbyggnadsikonen Jane Jacobs arv. Var tog aktivisten Jacobs vägen när hon blev en citerad auktoritet och hur kunde hon ge stadsplanerarna så dåligt självförtroende att de inte tänkte själva – vilket var hennes viktigaste credo. I texten Non plan – an experiment in freedom från 1969 argumenterar fyra unga arkitekter och planerare för en planering som frigör folk från planering. Med inspiration från Los Angeles – staden utan plan – ville man se en stad som växte utan att fördöma det som folk ville ha. I sin bok "Den stora omdaningen marknadsekonomins uppgång och fall" visar Karl Polanyi att historiker och andra tenderar att glömma bort eller förminska de katastrofala sociala verkningar som marknadssamhällets framväxt kantats av. Tillväxt och ekonomisk utveckling tolkas ensidigt som positivt och önskvärt. Och naturligt. Hur ska man tolka att ett ord som improvement ursprungligen betyder "turn to profit"? När man förbättrar, för vem förbättrar man? I Owen Hatherleys bok Uncommon placerar han ursprunget till Pulps musik i stålstaden Sheffield, deras musik menar han handlar om klass, sex och urbanism och stålstaden gav dem bränsle att längta efter en framtid som aldrig hände. Det går att lära känna en stad genom dess musik. Att förstå Upplands Väsby genom pudelrockarna Europe. Men hur låter samtidens stadsdelar, Västra hamnen och Hammarby sjöstad, vilken musik föds där?Böckerna i avsnittet:Sara Westin valde: ”Reconsidering Jane Jacobs” Max Page och Timothy Mennel (red).Artikeln om planerarnas dåliga självförtroende skrevs av Thomas J Campanellaoch Karl Polanyis bok ”Den stora omdaningen marknadsekonomins uppgång och fall”. Arkiv förlag.Dan Hallemar valde:Artikeln Non Plan – an experiment in freedom finns återpublicerad i boken ”NON PLAN – Essays in freedom participation and change in modern architecture and urbanism”. Jonathan Hughes and Simon Sadler (red). Finns som e-bok på ex Amazon.ochOwen Hatherleys bok om Pulp, ”Uncommon”  utgiven på Zero books och finns också som e-bok på ex Amazon.

No items found.
Lyssna på
Spotify
Lyssna på
Podcaster