Pil som visar att du kan bläddra tillbaka
Tillbaka

Karlstad

Berättelser i gränslandet

Ikon sm symboliserar en mikrofon
Avsnitt
112
Ikon som symboliserar en kalender
January 2, 2020

Berättelsen om Karlstad är en del i berättelsen om Värmland. Stad och landskap sitter samman.

Berättelsen om Karlstad är en del i berättelsen om Värmland. Stad och landskap sitter samman. Staden på älven, på sandbankarna, de ständigt rörliga: Från Sandgrund till Orrholmen, vatten på alla sidor. En älv som gör byggnaderna små och staden stor.Älven har skapat stadsdelar som ligger som uddar i vatten med vatten på tre sidor. Orrholmen är en av dessa stadsdelar. Orrholmen blev i mitten av 1960-talet en plats där det stora svenska projektet både byggdes och kritiserades. När Karlstad 1968 av Expressen utsågs till Årets Stad, var det till stora delar tack vare planerna för Orrholmen. Och en av de viktigaste delarna i denna nya stadsdel var parkleken Orrleken.En parklek som ville vara en ny typ av lekplats och på så sätt tillsammans med hela gestaltningen av utemiljön på Orrholmen blev ett inlägg i den pågående stadsbyggnadsdebatten. I Expressens bilaga som var en del av utmärkelse till Årets stad skriver bostadsreportern Olle Bengtzon: ”Nybyggda bostadsområden erbjuder bara i bästa fall hygieniska  övernattningsfack för jäktade vuxna -inget för barn att leva och  växa upp i”. Ord och inga visor och idén för Orrholmen med Orrleken togs fram efter initiativ från just Olle Bengtzon och Expressen och framhölls som ett alternativ, rentav en Bullerbyidyll, men en radikal sådan, en kritisk idé om en ny stad, inte minst för barnen.Stångjärnshammarna i bruken i norr var början på stadens borgerliga välstånd. I finnskogarna slog sig arbetsmigranterna ner och började bruka jorden men kom i konflikt med brukspatronerna från stadens torg. Idag återvänder forskarna till finnskogens källor för att skriva om historien om de som kom från Savolax för att svedjebruka jorden när staden Karlstad var ung. Berättelsen om Karlstad och berättelsen om Värmland hör ihop, från Selma Lagerlöf till Ulf Malmros.Norr om Karlstad, i Fryksdalen, hittade Selma Lagerlöf historierna som blev en ny litteratur, som utmanade den realistiska urbana romanen. Karlstad är en del i detta berättelsernas landskap. I Fryksdalen ligger Berättarladan, Västanås teaters teaterscen och Värmlands största lada.Här finns plats för stora lador som Västanå teater och långa köksbord för radikaler som Gerda Hallberg. I en stad byggd kring hierarkier som berättelserna och gör-det-själv-andan kan förändra.

No items found.
Lyssna på
Spotify
Lyssna på
Podcaster